Welkom webtekstschrijver,

Een jaar geleden volgde een select gezelschap van Rode Kruis medewerkers de webteksttraining. Misschien was je erbij, misschien niet. In het laatste geval: bereid je voor op wat komen gaat. Dit is de Rode Kruis Opfristraining. 

De Ontroerende Opfriswebtekstenquiz

We beginnen met de Ontroerende Opfriswebtekstenquiz. Waarom? Omdat de alliteratie zo lekker klinkt? Ja, dat ook. Maar ook omdat jouw brein de neiging heeft tot vergeten. 

Hieronder staan 7 multiple-vulmaarwatin-vragen. Beantwoord de vragen in alle vrijheid. Je mag meerdere antwoorden geven per vraag.

Vraag 1: Wat is er (taalkundig) aan de hand in onderstaande tekst?

Het Rode Kruis wil het lijden van mensen voorkomen en verzachten, vanuit respect voor ieder mens. We streven naar tolerantie, vriendschap en samenwerking, en blijvende vrede tussen mensen.

a) Modaaltaal

b) Naamwoordstijl

c) Substitutie

d) Push

Vraag 2: Op welk niveau spreek je bezoekers aan in onderstaande tekst?

Herken jij jezelf in de waarden waar het Rode Kruis voor staat? Zie jij jezelf wel werken bij een organisatie die hulp verleent volgens de zeven grondbeginselen? Als nieuwe Rode Kruiser is er zeker een rol voor jou weggelegd waarin je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren.

a) Informeren (kennis)

b) Informeren en stimuleren (kennis en houding)

c) Informeren en activeren (gedrag)

d) Informeren, stimuleren en activeren (kennis, houding en gedrag)

 Vraag 3: Hoe is de verhouding push – pull in onderstaande tekst?

Orkanen, overstromingen, droogte, een migratiecrisis. Jarenlang aanhoudende  conflicten in Syrië en Jemen. In september 2017 richt orkaan Irma op Sint-Maarten enorme schade aan. Miljoenen kwetsbare mensen hebben onze hulp hard nodig vanwege een conflict, natuurramp of andere noodsituaties.

Meer weten welke hulp wij verlenen? Lees hier hoe we de donaties de afgelopen maanden hebben ingezet en waar we ze de komende tijd aan besteden.

a) 100% push

b) 60% push – 40% pull

c) 40% push – 60% pull

d) 100% pull

Vraag 4: Welk(e) verbeterpunt(en) constateer jij in onderstaande tekst?

Ook op projectbasis hebben wij regelmatig vrijwilligers nodig. Zo kun je helpen als promotievrijwilliger voor 3FM Serious Request. Of je helpt bijvoorbeeld vluchtelingen met opvang, bouw van noodopvanglocaties of kledinginzameling.

Bekijk de beschikbare projecten en reageer snel!

a) Stapeltaal

b) Betrekkingsniveau rammelt

c) Abstract taalgebruik

d) Modale werkwoorden (deontisch en epistemisch) en werkwoordstapeling

e) Indirecte aanspreekvorm zonder ISA-opbouw

Vraag 5: Welk(e) verbeterpunt(en) constateer jij in onderstaande tekst?

“Voor onze hulp hebben we de steun van het bedrijfsleven hard nodig: financieel, materieel en met kennis”, aldus Gijs de Vries, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. “Als grootste speler op het gebied van noodhulpverlening wereldwijd hebben we veel kennis vergaard én een ijzersterk imago opgebouwd.”

a) Snurkquote, aldus Toine Kamphuis, voorvechter van levende quotes die er echt toe doen…

b) Negatieve subtekst (blaaskaak!)

c) Gestolde tijd (vloeibaar is beter)

d) Niets mis mee, ijzersterk verhaal, lekker kort ook…

Vraag 6: Welk(e) verbeterpunt(en) constateer jij in onderstaande tekst?

Opvarenden Aquarius aangekomen in Valencia

Door het Spaanse Rode Kruis wordt zorg aan honderden mensen, die zondagochtend met de Aquarius en twee andere boten in Valencia zijn aangekomen, verleend. Na bijna een week rondvaren hebben zij dringend medische zorg nodig, omdat zij zijn uitgedroogd, onderkoeld zijn of verwondingen hebben. Ook zal het Rode Kruis psychosociale hulp verlenen en delen hulpverleners dekens, kleding en toiletspullen uit.

a) Lijdende vorm, naamwoordstijl, modale werkwoorden en passieve kop

b) Lijdende vorm, naamwoordstijl, werkwoordstapel, modale werkwoorden en jargon

c) Lijdende vorm, tangconstructie, tell, incongruentie en push-perspectief

d) Lijdende vorm, push-perspectief, tell, modaaltaal en voltooid verleden tijd

Vraag 7: Wat is er goed in onderstaande tekst?

Wie in Nederland hulp nodig heeft, kan rekenen op het Rode Kruis. Bijna 21.000 vrijwilligers staan dag en nacht paraat. In noodsituaties helpen we bij evacuaties en bieden we medische ondersteuning. Het Rode Kruis is met 251 lokale afdelingen altijd dichtbij om te helpen.

a) Facts and stats
b) Tegenwoordige tijd
c) Propositie
d) Geaccelereerd zinsritme

Oefening: Benoem wat er werkelijk beter kan in deze webtekst

Hieronder staat een tekst van de Rode Kruis website. Niets mis mee, toch? Of misschien wel. Bestudeer de tekst en benoem wat er volgens jou beter kan. Denk aan push en pull, de ISA-ladder, aanspreekvorm, actief of passief en meer… veel meer. Succes, niet dat je het wel nodig hebt.

Het Rode Kruis biedt hulp in Nederland

Wie in Nederland hulp nodig heeft, kan rekenen op het Rode Kruis. Bijna 21.000 vrijwilligers staan dag en nacht paraat. In noodsituaties helpen we bij evacuaties en bieden we medische ondersteuning. Het Rode Kruis is met 251 lokale afdelingen altijd dichtbij om te helpen. Ook in jouw buurt. Met onze vrijwilligers  leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van gemeenschappen, zodat in tijden van nood niemand alleen staat. Met onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid van met name kwetsbare mensen versterken, zodat iedereen zichzelf én anderen kan helpen.

Oefening: Laat de AAP nog een keer uit de mouw komen

Webteksten schrijven als een copywriter? Start met een publieksanalyse die de intrinsieke motivatie van de beoogde ontvangers volledig in kaart brengt. Daarna ga je aan de slag met de AAP (Zie ook: hand-out AAP). AAP is een acronym voor appeal, approach en propositie.

 • Appeal – Benoem de emotie die je aanspreekt bij de bezoeker van de site
 • Approach – Benoem de verpakking. Dit is de wijze waarop je de boodschap communiceert, bijvoorbeeld concretiseren, contrasteren, citeren, autoriteit hanteren, visualiseren, beredeneren, beargumenteren, overdrijven, marginaliseren, etc.
 • Propositie – Hanteer een belofte, impliciet of expliciet. Kenmerk van de belofte is dat je de status quo verlaat en een vergrotende of overtreffende trap benut. Mensen worden er gelukkiger van, je geld is beter besteed, je maakt de wereld om je heen veiliger of… het Rode Kruis helpt mensen het allerbeste.

Heb je de AAP weer een beetje op je netvlies? Mooi, dan is het nu tijd om de AAP los te laten. Op onderstaande tekst bijvoorbeeld. Leef je uit.

Ready2Help: klaar staan als dat nodig is

Duizenden Ready2Helpers stropen de mouwen op als de situatie daar om vraagt. Dat blijkt keer op keer bij een (dreigende) noodsituatie.

Het burgernetwerk Ready2Help bestaat uit 40.000 mensen die we kunnen oproepen bij een calamiteit. Het Rode Kruis stemt af met de hulpdiensten welke hulp er nodig is en roept de Ready2Helpers op. En we zorgen voor een getrainde teamleider die de hulp coördineert.

In actie komen

Ready2Help inzetten zijn veilig, gecoördineerd en georganiseerd. Professionele hulpverleners kunnen zich dan richten op de grootste nood. Zo leveren mensen via Ready2Help een actieve bijdrage als er in Nederland een noodsituatie is. Dit kan op verschillende manier, zoals:

 • een (dreigende) dijkdoorbraak – het vullen en plaatsen van zandzakken of het inspecteren van de dijk. Lees het persoonlijke verhaal van Tecla Hoekstra die nu weet wat ze moet doen bij een watersnoodramp.
 • Opvang van vluchtelingen – veldbedden klaarzetten, tolken, opvanglocaties afbouwen, begeleiden van telefoongesprekken met familie, bemensen van medische posten, kleding sorteren
 • Zoeken bij vermiste personen – Bij urgente vermissingen kan de politie de hulp van getrainde burgers goed gebruiken
 • Water, zout voedsel en advies bij hittegolf – Tijdens extreem warm weer in Nederland zijn Ready2Helpers extra alert op kwetsbare personen in hun omgeving

Ook helpen?

Wil jij helpen als er in jouw buurt een keer een (dreigende) noodsituatie is? Meld je dan nu aan als vrijwilliger voor Ready2Help.

Oefening: Verpulleriseer en reanimeer de koppen / hyperlinks

Je kunt geweldige webteksten schrijven. Maar wat als niemand op je web-artikel klikt? Dan schrijf je de tekst voor niets. En dat is zonde. Wat te doen? 

Analyseer onderstaande koppen / hyperlinks. Zoals je ziet zijn ze een beetje ‘doods’.

 • Reanimeer de koppen. Voeg een actief (werkend) werkwoord toe en zet het onderwerp voorin
 • Verpulleriseer de kop indien mogelijk met een vraag, een prikkelende formulering, een direct of indirect appel aan de bezoeker (adresseren) een citaat of… iets anders ‘pull-achtigs’

Verpulleriseer de volgende 5 koppen / hyperlinks:

 1. Verdubbeling slachtoffers extreme droogte Kenia binnen een maand

 2. EHBO-tips bij (après-)skiën

 3. Nederlanders slecht voorbereid op winterweer

 4. Eindstand 3FM Serious Request: €8.744.131

 5. Stille ramp Lake Chad

Robert Cialdini onderzocht hoe je mensen bewust en onbewust beïnvloedt. Het onderzoek resulteerde in 6 overtuigingsprincipes.

De 6 overtuiginsprincipes van Cialdini zijn:

 1. Wederkerigheid – doe iets voor een ander en de ander voelt zicht automatisch genegen om iets terug te geven.
 2. Consistentie – laat iemand een klein stapje nemen en het tweede stapje wordt makkelijker. Na meerdere stappen is het voor mensen makkelijker om met je mee te gaan.
 3. Autoriteit – mensen zijn gevoelig voor mensen en instanties met autoriteit. Niet te verwarren met autoritaire mensen.
 4. Gunnen / liking – mensen staan meer open voor anderen als er sprake is van een goede onderlinge relatie
 5. Schaarste – mensen willen graag iets waar minder van is.
 6. Consensus – Als veel mensen iets op een bepaalde manier doen, dan zal het wel goed zijn.

Hieronder een voorbeeld van de wijze waarop je een overtuigingsprincipe van Cialdini inzet. Weet jij welk principe? (klik op de afbeelding voor vergroting)

Oefening: Ver-Cialdini-seer een tekst

Ja, de website is bedoeld om mensen in beweging te krijgen. En ja, dat is een moeilijke opgave. Mensen zijn op hun hoede. Altijd. Hoe zorg je ervoor dat mensen ‘ja’ zeggen. Hoe beïnvloed je mensen op een ethisch verantwoorde manier?

Opdracht: bekijk (nogmaals?) het filmpje van Robert Cialdini. Robert wie?

Doorloop de volgende 3 stappen:

 1. Lees onderstaande tekst
 2. Geef suggesties om 3 overtuigingstechnieken van Cialdini in te zetten bij dit onderwerp
 3. Werk 1 suggestie uit in tekst (schrijf de passage waarin het overtuigingsprincipe aan bod komt voluit)

Iedereen EHBO

Te weinig mensen in Nederland weten wat ze moeten doen als iemand een hartstilstand, een bloeding of hersenschudding heeft. De kennis van EHBO is schrikbarend laag in vergelijking tot de rest van Europa, terwijl het zó belangrijk is dat mensen elkaar kunnen helpen als dat nodig is.

Onze ambitie is dan ook: Iedereen EHBO. In heel Nederland organiseren we EHBO-cursussen en we ontwikkelden een EHBO-app die iedereen gratis kan downloaden.

Huiswerk

Dank voor jouw inzet tijdens de eerste dag van de Rode Kruis Opfristraining. Hoe is het nu? Deja vu sur La Place? (all over the place) Of voel je weinig bij de voormalige V&D vreetschuur?

Hoe nu verder? 

Opdracht

Selecteer een bestaande of nieuwe webtekst (max. 1 x a4) en verpulleriseer, ver-Cialdini-seer en/of ver-AAP-eriseer waar mogelijk. Neem de tekst mee naar de les morgen. Of niet(machine). Bedenk dan een goede reden waarom je het niet doet en pas daar pull, Cialdini en de AAP op toe.